شهردار پاکدشت در جلسه ستاد سکونت های غیر رسمی که با حضور شهرداران و اعضاء شورای اسلامی شهرهای شریف آباد و فرون آباد و معاونت عمران فرمانداری و مدیرکل اداره بافت های فرسوده استان تهران برگزار شد، گفت: ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای فرسوده یک ضرورت است.

داریوش پازوکی شهردار پاکدشت که در جلسه ستاد سکونت های غیر رسمی شهرستان پاکدشت  گفت : با توجه به اینکه شهر پاکدشت بر روی گسل زلزله واقع شده است و از طرفی بالغ بر دویست هکتار بافت فرسوده شهری داریم لذا این شهرداری در گام اول با تاسیس سازمان نوسازی و بهسازی اهتمام جدی نسبت به موضوع دارد .

وی با بیان اینکه سکونت های غیر رسمی بخشی از بافتهای شهری هستند که عمدتا خانواده های کم درآمد در آن  ساکن هستند گفت : با برنامه ریزی مدون و اجرای طرح های اثربخش در بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی باید سطح زندگی مردم را ارتقا دهیم .

شهردار پاکدشت نامطلوبی سیمای شهر و آمادگی برای پذیرش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را از مضرات دیگر سکونتگاههای غیررسمی دانست و مشارکت خود ساکنین این سکونت گاهها و بافتها را در بهسازی و نوسازی آن بسیار حیاتی برشمردند و از تسهیلات و تخفیفات ویژه ای در این خصوص خبر دادند که شهرداری برای متقاضیان در نظر گرفته است.

فرشادفر مدیر کل اداره بافتهای فرسوده استان تهران ریزدانگی ناپایداری و نفوذناپذیری را سه شاخصه مهم تشخیص سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای فرسوده برشمرد و با استقبال از اهتمام جدی مدیریت شهری پاکدشت برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده گفت : می توان با بهسازی این بافتها و توانمندسازی ساکنین آن با مشارکت همه ارگانهای ذیربط این مناطق را احیا و به شهر برگرداند.

گفتنی ست فروش تراکم مازاد ومعافیت عوارض های صدور جواز از جمله سیاستهای تشویقی ست که به بافتهای فرسوده اعطاء می گردد.