شهردار پاکدشت از جانبازان شاغل در شهرداری تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت ، آیین تجلیل از جانبازان پرافتخار شاغل در مدیریت شهری با حضور علیرضا کبیری رئیس ،ابراهیم  شامی نایب رئیس ،احمد غرباء ، حاج یعقوب پازوکی ، محمد اسدی و مسعود تاجیک از اعضاء شورای اسلامی شهر برگزار شد .

در این نشست صمیمی ابتدا بوربور شیرازی مسئول ایثارگران شهرداری ،گزارش مبسوطی از شرایط جانبازان شاغل در شهرداری و دغدغه ها و مسائل درمانی و ...این عزیزان را ارائه نمود و سپس آقای علیرضا کبیری رئیس شورای اسلامی شهر و سایر اعضاء محترم شورا با تاکید بر لزوم رسیدگی به این قشر عزیز ، از آمادگی شورای اسلامی شهر در جهت رسیدگی به مشکلات جانبازان در چارچوب قوانین جاری خبر دادند .

سپس شهردار پاکدشت با اعلام اینکه کسب مدال پرافتخار جانبازی لیاقت می خواهد که هر کسی ندارد ،جانبازان را سرمایه های عظیم معنوی انقلاب اسلامی نام برد و گفت : از اینکه مدیریت شهری پاکدشت ، بیست نفر از این عزیزان را در کنار خود دارد ، خداوند را شاکریم .

وی با تاکید بر حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اعلام داشت مدیریت شهری در خصوص انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و نصب جلوه های این فرهنگ در منظر عمومی شهر اهتمام ویژه دارد.

گفتنی ست در پایان با اهداء لوح سپاس و هدایایی از این عزیزان تجلیل شد